Contact  |  Inloggen

"Jezus centraal stellen in ons leven,
zowel privé als op het werk"

Wij geloven dat Jezus Christus centraal hoort te staan in ons leven, zowel privé als op het werk. Gedreven door onze christelijke levensvisie en passie voor ons vak, willen we christencollega’s stimuleren om op hun werk te leven zoals God dat van ons vraagt. Het Woord van God is hierbij onze inspiratiebron en leidraad. We willen onze leden stimuleren en motiveren om, ieder op de manier die bij hem of haar past, vorm en inhoud te geven aan hun christenzijn in de uitvoering van het politievak.

"Elkaar opbouwen in geloof door persoonlijke ontmoeting,
het persoonlijk getuigenis en gebed"

Onze missie is het bevorderen van eenheid en verbondenheid in Jezus Christus tussen christencollega’s onderling. We willen elkaar opbouwen in het geloof door persoonlijke ontmoeting, bezinning, persoonlijk getuigenis en gebed.

Ben je op deze site terechtgekomen terwijl je geen christen bent?
Heb je vragen? Mail ons op info@lncp.nl

Ons netwerk

Dien(d)ersdagen

Giften

Nieuws

Bestuursblog

Aanmelden